Privacy Verklaring

Welkom bij de privacyverklaring van Satdeep. Hierin leggen wij uit wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vind u aan het einde van deze verklaring.

Privacy wet: Op 25 mei 2018 werd de nieuwe wet omtrent privacy van kracht. Omdat Satdeep graag open en transparant wilt zijn, lichten we het even toe. Allereerst heeft Satdeep nog nooit persoonlijke gegevens aan niet-belanghebbenden en andere partijen die niet direct van invloed zijn op een overeenkomst, heeft verstrekt. Ook in de toekomst zullen wij dit niet doen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om gegevensmisbruik in de toekomst tegen te gaan.

Persoons gegevens  Satdeep verwerkt uw persoonsgegevens zodat we contact met u op kunnen nemen, mocht dit onverhoopt nodig zijn. Satdeep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen  Satdeep verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Bescherming  Satdeep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Contactgegevens:

Satdeep

Volkerakweg 26 (geen bezoekadres, slechts postadres)

3313 BN Dordrecht

06 34 14 22 12